23 Februari 2009

Pemikiran, Zionis, Futuristik dan Hedonisme Dalam Filem

Oleh SYED MAHADZIR SYED IBRAHIM

Pemikiran untuk membentuk sebuah kota harapan sejak lama telah berkembang di kalangan para cendekiawan dan pemikir. ‘Utopia’nya Plato, ‘Kota Cahaya Mentari’nya Farabi, dan ‘Syurga Dunia’nya Thomas Moore, adalah di antara kota-kota harapan itu. Dalam agama-agama samawi, juga terdapat kepercayaan tentang akan datangnya seorang penyelamat ke dunia.
Penyelamat

Penyelamat itu akan membebaskan dunia daripada kemalangan dan kegelapan. Dia akan membawa keadilan, keamanan, kebajikan, dan ilmu pengetahuan untuk semua manusia. Tetapi, siapakah penyelamat tersebut dan bagaimanakah situasi kemunculannya? Zaman ketika munculnya penyelamat dunia itu disebut sebagai ‘Akhir Zaman’ atau ‘apocalypse’. Bagaimanapun, setiap agama dan mazhab mempunyai istilah dan definisi masing-masing mengenai hal ini. ‘Apocalypse’ merupakan sebuah kepercayaan bersama manusia mengenai berakhirnya dunia material ini.

Alam

Dalam terminologi ini, diyakini bahawa alam materi mempunyai awal dan akhir. Alam materi dimulai dari waktu yang telah ditetapkan dan berakhir pada masa yang telah ditentukan pula. Dengan demikian, keyakinan terhadap masa akhir zaman atau ‘apocalypse’ ini merupakan satu jawapan terhadap pertanyaan manusia yang tidak ada hujungnya mengenai masa hadapan dunia. Pada akhir zaman itu, rahsia tujuan penciptaan alam dan manusia akan terbuka.

Pakar psikologi terkenal Carl Gustav Jung, pernah mengungkapkan tentang adanya pengetahuan yang dimiliki semua manusia sejak sebelum dia dilahirkan. Pengetahuan ini membentuk pola-pola perilaku yang berdasarkan kepada ‘insting’ yang diistilahkan sebagai ‘archetype’. Oleh sebab itulah manusia memiliki citra primordial sebagaimana yang ditemukan dalam mitos-mitos.

Pada sebahagian besar mitos-mitos kuno manusia, disebutkan tentang akan terjadinya peperangan besar antara sang penyelamat dan kekuatan jahat. Peperangan itu akan berakhir dengan kemenangan bagi sang penyelamat dan para sahabatnya. Kemudian, umat manusia akan menyaksikan wujudnya kota yang mereka impikan.Dalam tulisan ini, penulis tidak berniat untuk membahas secara lebih terperinci mengenai kepercayaan berbagai-bagai bangsa dan agama mengenai akan datangnya penyelamat dunia.

Penulis sekadar ingin mengajak pembaca meninjau filem-filem Hollywood yang bertema ‘akhir zaman’ dan ‘kedatangan penyelamat’.Dalam filem-filem Hollywood banyak digambarkan tentang adanya ‘technological apocalypse’, iaitu pada masa hadapan manusia akan menciptakan manusia buatan dan manusia buatan ini akan menyerang manusia ciptaan Tuhan.

Khayalan dan Futuristik

Filem dengan tema seperti ini ialah ‘Dr. Frankenstein’, ‘Terminator-2’, dan ‘Matrix.’ Pada filem ini, manusia asli kalah dengan manusia ciptaannya sendiri. Kemudian, datanglah penyelamat yang biasanya adalah seorang manusia yang pintar dan berani. Selain akibat serangan teknologi, filem-filem Hollywood juga menggambarkan bahawa akhir zaman diakibatkan oleh bencana alam. ‘Natural apocalypse’ ini boleh berupa datangnya badai, banjir, gempa bumi, kebakaran, atau perlanggaran bumi dengan planet lain.

Di samping itu, Hollywood pun menciptakan makhluk khayalan yang akan menghancurkan umat manusia. Misalnya, raksasa yang lahir akibat intervensi manusia terhadap alam atau akibat rekayasa genetik yang dilakukan manusia. Filem-filem seperti ini di antaranya berjudul, ‘Deep Impact’, ‘Armageddon’, ‘Water World’, ‘Godzilla’, dan ‘Jurassic Park.’Karya khayalan Hollywood lainnya mengenai akhir zaman adalah akan datangnya makhluk jahat, yang disebut sebagai ‘apocalypse mithological’.

The Mummy

Dalam filem seperti ini, dikisahkan bahawa sang penyelamat dan sahabatnya melakukan perjalanan ke dunia mitos dan mengalahkan makhluk jahat dalam dunia mitos itu dengan kekuatan sakti. Contoh filem seperti ini ialah ‘The Mummy’, ‘The Mummy Returns’,’ King Scorpion’ dan’ Wishmaster’.‘Sciencefictional apocalypse’ merupakan sekelompok filem Hollywood yang mengambarkan dunia masa hadapan yang dipenuhi oleh percampuran antara khayalan dengan realiti.

Dalam filem-filem seperti ini, kekuatan kuasa jahat digambarkan dalam bentuk makhluk luar angkasa yang mengancam kehidupan manusia di planet bumi. Penyelamat dalam filem ini memiliki pengetahuan teknologi dan metafizik. Setelah berperang dengan makhluk luar angkasa itu, sang penyelamat akhirnya berhasil membebaskan umat manusia di muka bumi. Filem-filem seperti ini, antara lain berjudul ‘Alien’, ‘Independence Day’, ‘The Fifth Elemen’t, dan ‘Star Wars’.‘Religious apocalyps’e merupakan kategori filem Hollywood yang terpenting untuk dibicarakan.

Rohani

Filem-filem seperti ini biasanya menggambarkan bahawa kekuatan jahat berbentuk sebuah sosok yang antiagama, seperti syaitan, anti-Kristian, atau kekuatan jahat yang pada zaman dahulu dipenjarakan, namun kemudian ghaib dan kembali datang ke tengah-tengah umat manusia. Penyelamat dalam kisah-kisah seperti ini adalah seorang tokoh rohani, seperti cendekiawan atau orang suci. Dia menentang kekuatan jahat dengan iman, keberanian, dan pengorbanan. Filem-filem dalam kategori ini antara lain berjudul, ‘Exorcist 1 dan 2’, ‘The Omen 3’ dan ‘End of Days.’

Secara umum, kita boleh menangkap bahawa para penentu tindakan di Hollywood sedang membawa satu misi tertentu dengan menciptakan filem-filem seperti yang telah dihuraikan di atas.

Tujuan

Tujuan pertama daripada misi Hollywood ini adalah untuk memanipulasi rasa ingin tahu alami manusia mengenai masa hadapan dan dengan demikian, membuatkan para pelabur dan pengeluar filem menjadi lebih kaya.

Tujuan kedua ialah menyebarluaskan fahaman ‘apocalypse’ yang sesuai dengan pandangan Hollywood serta berlandaskan kepada ajaran Taurat dan pemikiran Zionis.

Tujuan ketiga ialah untuk mengasosiasikan antara kejahatan dengan dunia Timur dan negara-negara Islam. Dengan kata lain, Hollywood berusaha menyebarkan pendapat bahawa bangsa yang jahat adalah bangsa-bangsa Timur dan bangsa penyelamat adalah bangsa Barat.

Fakta

Fakta yang menarik dalam hal ini adalah bahawa filem-filem Hollywood berusaha membesar-besarkan kejadian tragedi pada masa hadapan dan menimbulkan ketakutan di kalangan manusia. Tragedi tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga para penonton menyetujui semua idea dan jalan penyelesaian yang ditawarkan oleh para pengarah filem.

Dari sini, kita boleh menangkap adanya proses penggunaan filem-filem untuk menyeret pendapat masyarakat dunia tentang akan terjadinya perang pada masa hadapan antara Barat dan Timur.Hall Lindsey, seorang penulis buku “Bumi, Planet Besar Penuh Rahmat”, pernah menulis tentang ‘apocalyse’. Beliau menulis, “Sebelum orang-orang Yahudi berjaya membentuk sebuah negara, tidak ada satu pun di dunia ini yang berjalan dengan baik.

Kini, ketika negara Israel telah terbentuk, segala hal berjalan sesuai dengan apa yang telah diramalkan. Hal ini boleh terjadi kerana pusat kekuasaan dunia adalah politik. Kini, penghukum politik dunia berpindah di Timur Tengah, khususnya di Israel. Oleh sebab itu, seluruh bangsa dunia akan ikut merasakan kesukaran dan kesengsaraan terhadap segala hal yang terjadi di sana, dan di sanalah mereka akan bertempur.”

Kata-kata Lindsey ini telah diadaptasi oleh filem-filem Hollywood. Sejak puluhan tahun yang lalu, idea-idea Zionisme telah masuk ke dalam kancah perfileman Barat. Filem berjudul ‘Birth of a Nation’ karya D.W Griffith merupakan pelopor filem-filem mengenai penghancuran manusia non-Yahudi.

Pembunuhan

Filem ini dibuat pada tahun 1915 dan ia dipenuhi dengan adegan pembunuhan. Di dalam filem ini, bangsa yang lebih mulia, iaitu Yahudi, digambarkan dibenci oleh bangsa lain. Pada akhir filem, diceritakan bahawa kelompok Ku Klux Klan merupakan penyelamat kulit putih. Kelompok itu berjaya membasmi musuh mereka, iaitu orang-orang kulit hitam. Dalam menyingkapi penjajahan Zionis di Palestin, Hollywood memproduksi filem-filem yang bertujuan untuk menjustifikasi penjajahan tersebut, dengan menceritakan tentang sejarah Yahudi. Misalnya, filem ‘Ben Hur’ dan ‘The Ten Commandments.’

Golongan Zionis telah menanam pelaburan yang besar dalam pembuatan filem-filem seperti ini. Pengkritik filem terkenal dan penulis sejarah perfileman, Eric Rhode, mengatakan bahawa filem-filem tersebut tidak begitu sesuai dengan isi kitab suci. Menurutnya, para pengarah filem itu mengakui bahawa sesungguhnya filem-filem tersebut dibuat untuk mengaut keuntungan daripada reaksi orang-orang Kristian.

Filem ‘Independence Day’ yang diterbitkan pada tahun 1996, menceritakan bahawa pada suatu masa, semua komputer melaporkan adanya sebuah pesawat ruang angkasa yang menghampiri bumi. Seorang pakar komputer melakukan penelitian terhadap isyarat-isyarat yang ditangkap dari pesawat ruang angkasa itu dan memberikan analisis kaedah untuk menghancurkannya.

Akhirnya, makhluk angkasa yang melakukan serangan ke bumi itu berhasil dikalahkan melalui kecanggihan alat komputer, tepat pada hari kemerdekaan Amerika Syarikat.Dalam filem yang dipenuhi dengan simbol-simbol Yahudi ini, Amerika dan Zionis diperkenalkan sebagai penyelamat manusia. Amerika diperkenalkan sebagai bangsa dan negara yang terbaik.

Penekanan terhadap perang akhir zaman dan kemenangan Yahudi ini diungkapkan dalam dialog seorang pakar komputer dalam filem tersebut, “Sejauh yang aku ketahui, akhir dunia telah mendekat dan aku merasa senang.”Pada tahun 2000, sebuah filem berjudul ‘Matrix’ telah diterbitkan dan mendapat sambutan hangat daripada para penonton di seluruh dunia.

Diceritakan dalam filem ini, pada tahun 2199, kehidupan manusia telah menyerupai robot buatan komputer. Ketika itu, telah diciptakan inteligensia buatan yang dimasukkan dalam tubuh manusia dan disambungkan melalui paip ke dalam otak. Akibatnya, kehidupan manusia ketika itu diatur oleh mesin. Bagaimanapun, ada seorang yang menolak kehidupan seperti ini dan melakukan penentangan. Orang tersebut, yang bernama Neo, kemudian berhasil menyelamatkan manusia daripada cengkaman mesin.Filem ‘Matrix’ dipenuhi dengan lambang dan tanda Yahudi.

Dalam filem ini, manusia direkomendasikan untuk mencari perlindungan ke sebuah tempat bernama Zion, yang merupakan nama sebuah bukit di Baitulmaqdis. Tokoh Neo, yang ertinya ‘baru’, digambarkan sebagai sang penyelamat masa hadapan dan menjadi pemimpin di bumi Zionis.Menyusul filem ‘Matrix’, dikeluarkan pula filem lanjutan yang berjudul ‘Matrix Reloaded.’

Dalam filem ini digambarkan bahawa umat manusia telah diserang oleh mesin dan mereka kemudian mencari perlindungan di kota bawah tanah. Neo hanya memiliki waktu 72 jam untuk mengalahkan makhluk tidak berperi kemanusiaan itu melalui petunjuk seorang peramal. Dalam filem ini, para penonton diajak untuk menanti tanah air yang ditunggu-tunggu dan masa hadapan mereka.

Sang peramal dalam filem ‘Matrix’ kedua ini, bernama Oracle dan berasal dari Yunani kuno. Dia memperlihatkan simbol nabi-nabi sebelum Isa Al-Masih dan menyampaikan ajaran-ajaran Yahudi di dalam kitab ‘Old Testament.’ Dia membimbing Neo untuk berperang dengan mesin dan meramalkan apa yang akan terjadi pada masa mendatang.Demikianlah secara sepintas lalu infiltrasi Zionisme dalam filem-filem Hollywood.

Firman

Sebelum mengakhiri tulisan ini, penulis ingin mengutip sebuah ayat al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 105, yang bermaksud, “Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang salih.”Ertinya, sesungguhnya, masa hadapan dunia akan berada di tangan orang-orang yang salih, bukan di tangan bangsa Zionis yang bertahun-tahun menzalimi rakyat Palestin, melakukan pembunuhan orang awam, dan menyebabkan ribuan manusia menjadi pelarian. Justeru, merekalah yang kelak akan menerima hukuman di atas kejahatan mereka, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah s.w.t.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan