22 Jun 2010

Makna Sebenar Bid'ah

Ini merupakan judul buku susunan Al-Syeikh al-Hafiz Abu al-Fadl Abdullah al-Siddiq al-Ghumari Ulama Ahli Sunnah Wal Jama'ah, al-Asha'irah.  BUKU ini menjawab banyak persoalan berkaitan ibadat dan amalan dalam Islam yang dianggap Wahhabi sebagai sesat dan kafir. Golongan Wahhabi pasti tidak senang membaca buku ini macam kena panggang dengan api.

Biodata Ringkas beliau:
-Keturunan beliau sampai kepada Sayyidina Hassan bin Sayyidina Ali karamawajhah, cucu kepada baginda Rasulullah s.a.w.
-Lahir di Tanjah (tanjer) Maghribi pada penghujung Jamadilakhir tahun 1328H/1910M.
-Hafaz al Quran Riwayat Warsh dan riwayat Hafs
-Hafaz matan ilmu agama Al-Bukhari, Manzumah al Khazzar, Alfiyyah, Arba'in al-Nawawi, al-Ajrumiyyah dan banyak lagi.
-Belajar kitab syarah al-Azhari 'ala al-Ajrumiyyah 
-Merantau ke Fas melanjutkan pelajaran di Universiti Qurawiyyin
-Antara gurunya ialah Syeikh Sharif al Habib al Muhaji, Syeikh Muhammad al-Hajj, Syeikh al-Hussain al-Iraqi, al-Allamah Abdul Hayyi al-Katani dan al-Allamah Abdullah al-Fudayli
-Ke Mesir sambung pelajaran di Universiti al Azhar
-Berguru di sana dengan Syeikh Abdul Qadir al-Zantani al-Tarabusi, al-Allamah Muhammad Hasanain Makhluf al-Adawi al-Maliki, Syeikh Hamid Jad dan Syeikh Mahmud al-Mansuri al-Hanafi dan banyaj lagi gurunya sama ada di luar universiti
-Meninggal dunia di Tanjah Mahgribi pada 1413H/1993M.

Buku ini, Makna Sebenar Bid'ah:Satu Penjelasan Rapi susunan Sheikh Hafiz mempunyai 6 Bab. 
Bab 1 Pengertian Bid'ah yang terdiri daripada 7 subjudul yang menerangkan secara tuntas bid'ah dari syarah ulama ahlul sunnah wal jamaah. Bab 2 Bidah berkaitan Akidah dan Syariat. Dalam Bab ini dituntaskan jawapan banyak sekali kekeliruan Wahhabi berkaitan ibadat seperti zikir sesudah solat, angkat tangan berdoa, berzikir selepas azan maulid dan lain-lain lagi. Bab 3 Beberapa Perkara Baharu Yang Diada-adakan oleh Para Sahabat ra selepas Zaman Nabi SAW. Penerangan tuntas meliputi aspek Makam Ibrahim as, terawih,penambahan azan pada Hari Jumaat oleh Uthma Affan, pengubahsuaian masjid nabi, penyatuan al Quran mashaf Uthmani, Ali kw membuat selawat nabi, Dhuha dan lain-lain lagi. Bab 4 Masjid yang Terdapat Kubur di dalamnya. Bab 5 Pahala Membaca AL Quran Sampai Kepada Simati. Dibentangkan pendapat dalil tidak dan sampainya pahala kemudian dibuat rumusan oleh Syeikh bahawa pahala itu sampai. Bab 6 Sunnah Angkat tangan Semasa Berdoa. Bab ini sesuai sekali untuk para Wahhabi yang bukan sahaja tidak angkat tangan semasa berdoa malah mencerca jemaah yang mengangkat tangan ketika berdoa sebagai menyekutukan Allah. Terdapat subjudul dibawah Bab 6 ini iaitu Perbincangan Tentang Hadith Dhaif oleh Syeikh Mauhammad Zaki Ibrahim. Dibentangkan kategori Hadis Dhaif yang terbahagi kepada dua disertai dengan penerangan sistematik dan hubungan ulamak sufi dengan hadis Dhaif. Jawapan TUNTAS ini pasti mencengangkan Wahhabi ataupun memanaskan hati mereka lantaran kehalusan Syeikh menyusun ayat yang halus lembut tetapi tegas dan terarah serta menyakinkan. 

Wahhabi menurut Ustaz Hj. Mahfuz Muhammad Pengarah Urusan Middle East Global (M) Sdn. Bhd. yang menerbitkan buku ini mengatakan "..gerakan untuk memecahbelahkan umat Islam yang nampaknya mahu bersatu semula..." melalui pernyataan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ulamak ahlil sunnah, ulamak sufi, kecintaan kepada Ahlul Bait (bukan Ahlul Bait dalam pengertian Fahaman Syiah dan sebagaimana diterangkan oleh Faisal Tehrani dalam blog dan karya-karyanya).

BUKU karya Sheikh Hafiz ini telah DISEMAK OLEH

Dato Hj Mohd Murtadza Hj. Ahmad (Mufti Negeri Sembilan Darul Khusus)
Datuk Hj. Md. Hashim Hj. Yahya (Mantan Mufti Wilayah Persekutuan/Pensyarah UIAM)
Dato' Hj Salleh Hj Ahmad (YDP Persatuan Ulama Malaysia/Pensyarah UIAM)
Dato' Dr. Wan Zahidi Wan Teh (Mufti Wilayah Persekutuan)

Buku ini cetakan 2010. Pada blurp di belakang buku ini menyatakan:

Persoalan bid'ah menjadi perbahasan ulamak sejak silam hingga ke hari ini. Buku ini cuba mengupas makna sebenar bid'ah dan menolak persepsi aliran yang menganggap bahawa amalan-amalan baik yang berlaku selepas kewafatan nabi sebagai bid'ah dan mengancam kesucian agama dan ketulenan agama. Beliau membuktikan segala amalan-amalan baik yang dilakukan yang dicerca Wahhabi adalah berdasarkan dalil-dalil syarak yang menepati Ahlil Sunnah Wal Jamaah. Beliau membongkar pandnagan modenisma yang mengeksploitasi kejahilan umat untuk menyatakan bahawa pandangan mereka merupakan suatu tajdid. Kita bermohon perlindungan daripada Allah SWT agar tidak tergolong di kalangan mereka yang memperjuangkan sesuatu semata-mata kerana ideologi yang dipegang sehingga sanggup menyalahgunakan fakta sedangkan ianya telah dimuafakat oleh majoriti ulamak muktabar. Moga buku ini menjadi sumber rujukan utama kepada umat Islam terutama di Malaysia bagi menjawab sebarang persoalan berkaitan isu bid'ah ini. Kepadanya kita bermohon perlindungan kepadaNya kita semua kembali dan dihitung setiap amalan serta mendapat balasan yang setimpal di hari akhirat kelak. 
AMIN.

21 Jun 2010

Bicara Tentang Ruang

Saya mulakan entri ini dengan secara ringkas menerangkan R0, R1, R2, R3 dan R4 sebelum mengkhusus kepada R4.  R0 iaitu suatu ruang di dalam yang mana tiada pergerakan sama sekali. R0 ialah Titik. Yang wujud hanya ruang titik sahaja.  Menurut Euclides Titik itu ialah sesuatu yang tidak mempunyai bahagian lagi. Namun demikian apabila Titik itu digerakkan ke satu arah maka ialah melorekkan satu garis.

Jika alam ini hanya ada satu garis sahaja maka Titik itu hanya dapat maju mundur diatas garis itu, jadi Titik itu hanya berkemungkinan dapat bergerak kesatu arah dan Garis itu dinamakan satu ukuran atau satu dimensi. Maju mundurnya Titik itu di atas Garis sebagaimana keretapi bergerak satu arah sahaja. Inilah dinamakan sebagai R1. Jika garis digerakkan maka Garis melorekkan muka (vlak). Titik dalam Muka dapat bergerak kedua arah berbeza yankni Titik dapat bergerak di dalam Garis pertama R1 dan dapat pula mengangkat diri dari Garis ini atau keluar dari Garis sedangkan di dalam Garis R1 hal ini tidaklah mungkin. Titik sekarang ada dalam muka atau Ruang dengan dua dimensi atau R2. Jika Muka itu bergerak maka setiap titik dari Muka itu mendapat kebebasan satu lagi yang tadinya tidak ada. Titik dari muka ini dapat meninggalkan Muka kesemua arah dna kita sebut Titik ini ada dalam Ruang dengan tiga dimensi atau R3.

R3 Adalah Ruang Kita

R3 Adalah Ruang kita,  Alam Keadaan, Alam Kebendaan, Alam Kemanusiaan dan Alam Nasut. Berhubung dengan apa yang diterangkan ini maka timbul persoalan apakah wujud lagi R4, R5, R6 dan seterusnya? Bagi kita manusia yang ada di R4 sukar sekali hendak mengetahui atau mencongak bentuk dan sifat R4, R5 etc. Ibaratnya, sebagaimana Titik tidak dapat mungkin mengetahui adanya Garis dan Garis dengan adanya Muka dan Muka dengan adanya Jasad. Walaubagaimanapun manusia mempunyai organ akal yang lahir bersama Budhi, Qalbu dan Rohani yang dapat memperoleh jalan yang membuka kesempatan menangkap kenangan yang sangat sederhana bagaimana bentuknya R4 ini.

Misterius R4

Friedrich Zollner seorang Spritualis Barat menerangkan R4 itu menunjukkan kebaradaan makhluk-makhluk yang mempunyai dan mengenali ukuran keempat. Makhluk-makhluk ini mempunyai kebebasan bergerak kearah mana sekalipun sama ada yang diketahui manusia ataupun tidak diketahui manusia.

Graszman (1809-1877) merupakan ahli-pasti berbangsa Jerman yang pertama yang bercita-cita menyelidiki secara saintifik-matematik akan hakikat Dimensi Keempat atau diberi simbol Ruang Ke-4 atau R4. Cayley seorang Inggeris dan Cauchy berbangsa Perancis cuba memecahkan persoalan dimensi R4 akan tetapi gagal menemui apapun. Dimensi keempat tergolong juga dalam ilmu ukuran tinggi yang mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia sehari-hari khususnya peristiwa yang diluar akal manusia. Henry Poincare dan banyak lagi ilmu pasti lain bersepakat bahawa dimensi keempat itu wujud. Dimensi keempat sukar ditangkap oleh pancaindera. Ia menarik perhatian ahli-ahli ilmu pelbagai bidang termasuk ahli filsafat. Hingga terdapat pra-andaian (hyphothesis) dibuat untuk mengetahui hakikat sebenar keadaan R4 ini kita harus ada pancaindera yang lain , otak yang lain, tubuh yang lain atau dengan kata lain kita harus meninggalkan tubuh jasmani kita dan susunan tubuhnya yang lain dengan makhluk yang dinamakan sebagai manusia ini. E.Jouffret dalam bukunya Elementair over de meetkunde der vier afmetigen (Dasar Ilmu Ukur dari Empat Ukuran) menerangkan bahawa kita tidak mungkin untuk meningkat kedalam jasad dengan empat ukuran dengan pertolongan apapun. Akal kita tiada kuasa untuk melihat jasad ini di dalam sesuatu rupa dan sikap. Tiada suatu unsur atau elemen yang dapat digunakan sebagai bandingan. Ilmu-ukur ini meluas dalam Ruang yang asing bagi kita dan ada di luar kita, di dalam daerah yang tersembunyi, sandi, ajaib dan ghaib. Walaupun Ruang ini mustahil untuk disaksikan dengan pancaindera kita baik dengan lukisan mahupun sebagai kenang-kenangan akan tetapi ilmu-ukur tinggi dan meta-geometric didalam penyelidikannya tentang Ruang ini mendapat hasil yang nyata dan tidak dapat disangkal lagi.Henry Poincare dalam wacannya berjudul Analysis situs menerangkan bahawa ilmu ukur dengan ukuran mempunyai tujuan yang nyata terhadap hal dimana tiada seseorangpun merasa ragu-ragu. Makhluk-makhluk dalam Ruangan Keempat memberi kesempatan kepada kita untuk dipelajari dan dimengerti hingga dengan teliti dapat diketahui sifat-sifatnya walaupun mereka tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Banyak lagi yang meneliti R4 ini seperti Camille Jordan, Halphen, Gousrsat, Rene de Saussure, Mansion, Aschieri, Bertini, Cassini, Castelnuovo, Gesaro, Loria, d'Ovedio, del Pezzo Segre, Peonese, Galdeane, Biermann, G. Cantor, Kelling, Hoppe, Klein, Sophie Lie, Lipschitz, Punchta, Rudel, Schlegel, Schubert, Simony, van Oss, Ball, Cayley, Hall, Heyl, Hinton, Lasker, Sylvester, Stringham, Spottiswoode, Boole-Stott dan banyak lagi. Berdasarkan kajian dna banyaknya ahli penyelidikan yang meneliti tentang R4 ini maka kita menyedari bahawa jika dapatlah diguna dan dimanfaatkan, R4 mempunyai berbagai faedah yang tidak ternilai besarnya dalam kehidupan kita manusia ini.

Bagaimanakah bentuknya makhluk dalam Dimensi Keempat atau Ruang Keempat atau R4 ini?

bersambung

16 Jun 2010

Keramat dan Noumena

Baru-baru ini saya balik kampung, nun Yan Kedah Darulaman. Sempatlah ke sungai Titi Hayun, mandi (mandi serius), mandi manda (suka-suka hati) dan tafakur beberapa jenak. Masa mandi serius dan tafakur itulah mujur saya tak hilang kesedaran. Heheheh. Anak sedara yang mandi lubuk depan saya pun berpindah lokasi setelah melihat suatu fenomenan dan merasakan suatu noumena asing berlaku tatkala saya mengangkat cebok di tengah sungai di atas batu pada waktu Duha. Saya buat dono je. Biarlah. Dah rasa tergerak hati nak buat. Buat sajalah.Lagipun air sungai ini kan segar lagu bersih. Kami datang pun masih pagi lagi, 9.00 pagi dan mandi dibahagian atas sedikit tapi taklah sampai ke Puteri Mandi atau Lubuk Kapal (kapai). Tengah2 je. Anak Sedara saya ini, Hazwani namanya,belasan tahun, kelmarin, pun ada rasa abnormal sewaktu ikut saya mandi di sungai itu. Sebelum ini saya, Hazwani dan Azira mandi dan tafakur bersama saya ditengah sungai menghayati alam besar dan alam kecil. Sewaktu meneroka kesedaran ke alam kecil inilah anak sedara saya rasa 'kurang enak' dan katanya rasa macam hendak hilang kesedaran. Itulah ko. Kan abg ali sudah cakap masa tafakur lupakan semua benda bukan maksud lupakan Tuhan. Lupakan semua menda, satukan diri dengan alam dan air mengalir dan pusatkan pada Tuhan sambil pejamkan mata rasakan semuanya dalam hati ini. Saya berleter. Namun sebenarnya saya pun dah nak melayang juga dan usaha tidak mahu hilang kesedaran. Dan kemudian Hazwani merasakan bulu romanya naik. Saya jelaskan tak semestinya tanda hadir makhluk tak nampak yang jahat. Jangan pukul lambak je. Ada yang tak tau menda apa sekadar menjengah atau melintas semata. Lantaklah. Sebab level bebudak remaja, saya putuskan, bahawa tujuan tafakur ini akhirnya ialah membuka kesedaran bahawa kita sahabat dengan alam. Apabila kita sahabat dengan alam maka kita akan jadi setenang alam dan moga dapat rahmat menumpang rahmat daripada zikir 24 jam flora dna fauna ciptanNya ini. Itu je. Dah sahabat dengan alam maka takder nak buang polestrin setelah mandi mandi di sungai ini. Itu je. Dan sesudah itulah esoknya, maka kami pergi sekali lagi. Kali ini saya tak ajak bebudak tafakur. Saya mandi serius sahaja di tengah sungai di atas batu waktu Dhuha. Biarlah. Masa saya angkat cebuk rasa je segala mak nenek mengerumun saya. Biarlah. Saya niat kepada Allah. Pulang kepada Allah semuanya. Walaupun seriau gak. Maklumlah saya bukannya arifbillah. Buat ikut yang sebetulnya. Dan iringannya dengan tafakur. Bebudak yang mulanya mandi lubuk depan saya berpindah. Enak sekali mandi air segar dari sungai pagi-pagi. Rasa amat bertenaga sekali. Dan kudus sekali perasaan sehingga di penghujung mandi serius seperti tenggelam kepada kefanaan mengingatiNya. Aduhai, bayangkan, diri yang berakal dan berqalbu ini tak dapat menyaingi pun zikir pokok kayu daun 24 jam tak henti itu, baharu beberapa detik dah nak cair lupus. Mujur saya kawal dan kontrol tetapkan di hati sahaja. Di rumah saya tanya hazwani apa dia rasa. Dia bagitau, semasa saya angkat cebuk, dia rasa ada angin meriakkan permukaan sungai dan hembusan angin yang agak seru. Aneh la suasananya. Kemudian terasa suatu kehadiran atau suatu noumena yang sukar dijelaskan melainkan dirasai dengan kepekaan indera dalaman. Fuh, macam Grandmaster metafizik mandraguna pula saya cerita. Padahal tiadalah mendanya sangat. Cuma seronok juga mandi sungai ini sambil mandi serius dan tafakur. Lebih syok lagi kalau dapat zikir bersama alam ini. Patutlah ramai waliyullah ada kaitan dengan sungai dan banyak pula pedagang dan arifbillah bermula di sungai. Selepas itu saya bawaklah anak sedara saya ke Gunung jerai. Menuju Telaga Tok Syeikh. Dinginya air telaga dia. Sebelum jejak ada lah seorang dua makcik duduk terkangkang depan telaga. Tengok saya dan anak sedara dengan pandangan tak puas hati. Apa ke halnya makcik ini. Saya bawa anak senadar nak hayati sejarah bukannya nak ganggu makcik nak tafakur ke nak sembang dengan penunggu telaga ke atau nak mandi limau. Saya tau dah depa mai sebab nak mandi limau dengan air telga tok syeikh. Apa saya tahu itu ternyata benar bila tenok ada potongan limau dalam telaga. Sebenarnya nama sahaja telaga tok syeikh tetapi hakikatnya bukan telaga macam di kampung. Tak pasti pulak saya depa bina balik atau apa. Tapi memang ada corong air terjulur dimuka 'telaga' cetek yang nampak dasar setinggi remaja berdiri. Apapun tempat itu memang ada sejarah sebab tengok papan tanda ia 'dibuka' oleh Syeikh Abdullah Yamani sebagai antara mercu tanda kepada pedagang luar mai ke Kedah suatu ketika dahulu. Saya pun nampak nama dia pun saya teingatlah Hikayat Merongmahawangsa. Anehnya masa saya nak cakap kat bebudak, macam pemandu pelanconglah pulak, saya tak dapat ingat langsung nama Tok Syeikh yang disebut dalam HIkayat Merong itu. Aneh sungguh. Apapun saya cakap je la apa yang patut kat bebudak yang banyak tanya itu ini. Akhirnya saya cakap je ini biasalah keramat para wali yang Allah zahirkan untuk manusia sebagai bukti kekuasaan Allah dimuka bumi. Apa yang nak herannya. Kalau Allah boleh korekkan lautan dalam langit tak bertiang bintang tak berlanggar apa snagat keramat seorang wali yang wali itu pun tak rasa keramat itu istimewa baginya melainkan dipandang lakunya dna jadinya itu pada Allah semata-mata. HU...Kita sahaja yang cepat melatah, engkar dan berpaling. Termasukah diri ini. Moga Allah ampunkan dosa kita, dengan sayang rahmatnya. Akhir zaman beb. Susahnya nak bersama setia denganNya namun Dia tetap saja bagi peluang dan ruang. Apa lagi mahu kasi alasan melainkan nafsu di dalam yang tak dapat ditundukkan. Pulang pada Allah saja la quwwata illa billah...HU. Kembali kepada cerita telaga ts itu tadi, masa den berusaha nak sembang2 lagi dengan bebudak pasla sejarah situ, mai pula beberapa ekor lebah dok hurung kami. Sebab tak mau sesuatu yang noumena berlaku,. bebudak beb, makama  terpaksa saya tamatkan lawatan bersejarah di Telaga Tok Syeikh. Kami sempat juga hadiahkan Al Fatihah padanya. Pada sesiapa yang nak sangkal pahala hadiah kepada si mati boleh cari buku Bidaah dan Penjelesannya oleh ulamak ahlul sunnah terkenal yang di verify oleh mufti2 dan syeikh ulamak ahlul sunnah. Takdo depan saya pula buku itu. Nanti say bagitau maklumat lengkap kemudian. Sempat juga saya berwuduk. Dan sewaktu keluar itulah, makcik tadi pun masuk balik kawasan TTS itu. Mas anak start enjin kereta mak aii, tak boleh pulak. Seriua bebudak. Kan sekarang cerita hantu banyak kat tv. Kejadian noumena je diakitkan dengan laku hantu. Kesian kat hantu. tak pasal-pasal kena cop. Rupanya break terkunci sebab den lepaskan handbrake sampai berundur kereta, saya tekan brek kaki dan start kete. Mana mahu startnya enjin keta Persona Automatik Persona saya ni. Suspen ja. Kemudian saya bawaklah anak buah ke resort. Oklah. Dibangunkan kawasan itu. Tapi nak jalan lebih2 kena jadi tetamu hotel okey!Kapitalis sungguh. Puii! Rasa nak sepak je guard resort itu tak bagi kereta saya masuk park di dalam kawasan resort. Berssidailah kereta saya dnegan beberapa pengunjung BUKAN tetamu resort tebing curam tinggi puncak GJ. Ceh! Ada la restoran chalet kawasan riadah pejalan kaki yang dijaga baik. Terserempak dengan Datuk Badaruddin ketua pembangkang di Dewan DUN Kedah. Selamat petang datuk. Kemudian masa keluar dari resort saya lalu simpang jalan nak ke telaga tok syeikh. Tertera di papan tanda selain Telaga ada lagi Padang Tok Syeikh dan Makam kalau tak salah sayalah. Ish2, Bebudak ajak nak pegi. Bebudak suka bebenor air telaga Tok Syeikh yang dinginnya Maha Suci Allah, fuh. Kalah segala air bioenergi tapisan buatan manusia. Ada jalan lepas TTS. Namun jalan dah kian sempit dan banyak pula selekoh 180 darjah. Ceh, langsung tak dimajukan. Kiri kanan jgn cakapah hutan dia. Hutan di puncak gununglah. Sebab minyak nak habis dan bebudak takut semacam, saya patah balik. Nak patah balik punyalah seksa. Jalan sempit beb. Fuh. Di rumah saya tanya sorang2 apa noumena korang lalui. Hazwani saja yang bagitau, dia saja bagi salam dan salamnya dijawab bersama angin lalu sewaktu di Telaga Tok Syeikh. Saya jawab tak apalah. Sapa suruh bagi salam. Kan memberi salam sunat jawab wajib. Maka wajiblah bagi mukallaf menjawabnya. Tak apa. Dapat pahala itu. Nabi jamin. Ingat menda kecil takde apa-apa ke. Dikira jugak itu. Kira oklah dapat suatu noumena. Abg Ali je tak dapat apa-apa. Kehkehkehekeh.Bebudak secara tak langsung kata di telaga tok syeikh itu lebih seronok walau takder apa-apa melainkan ksejukan air dan susana sekitaran yang amat tenang dan damai. Bak kata Hazwani bagai dilingkari dan dipenuhi oleh tenaga yang padat dan murni. Ceh, macam sifu tenaga dalam reiki. Saya akhiri dengan kalam hikmah daripada waliyullah Al-Muhasibi yang memetik Munanabbih berkata:

"Dulu di Masjidil Haram terdapat sekelompok orang berkata "al jabr dan al qadar lalu aku katakan: "Aku telah membaca tujuh puluh dua buku yang diturunkan dari langit, aku juga bergabung dengan orang-orang yang luas ilmu pengetahuannya dan aku mengetahui banyak hal yang belum diketahui oleh orang lain. Maka aku mendapati bahawa orang yang paling banyak berbicara dalam masalah ini ternyata yang paling bodoh di antara mereka tentangnya. Dan aku juga mendapati bahawa orang yang paling banyak berdiam diri terhadapnya justeru yang paling dalam ilmunya dalam masalah ini. Aku mendapati bahawa orang yang memandang masalah ini seperti orang yang memandang sinar matahari, semakin lama ia memandang kepadanya akan semakin bertambah kebingungannya dalam masalah tersebut. "

"Ali bin Abi Thalib berkata: "Hindarilah berbantah-bantah dalam masalah agama kerana pekerjaan itu hanya akan menyibukkan hati serta akan menyemaikan bibit-bibit kemunafikan di sana."

*Entri ini saya permudahkan jadi mohon maaf jika terdapat 'penceramaran bahasa'.

09 Jun 2010

Surat Terbuka Untuk UM

Assalam-mu-alaikum,

Saya terpanggil untuk berikan pandangan peribadi tentang hala-tuju kita warga UM.
Harap maaf jika terkasar bahasa.

UM tak perlu menari rentak palunan orang lain & Kepincangan Penilaian Universiti

Universiti adalah Institusi Pendidikan Tertinggi di Planet Bumi. Staf akademiknya terdiri daripada kumpulan inividu berpendidikan tinggi. Mereka bertaraf intelek,bebas berfikir,bebas berinovasi dan bertanggung jawab meneraju bidang akademik dalam Negara ini. Staf akademik perlu mencorak hala-tuju sesuatu Universiti memenuhi kehendak serta keperluan Negara. Malaysia masih memerlukan ramai tenaga mahir tempatan untuk mencapai taraf Negara maju. Staf akademik di Malaysia masih perlu bekerja keras mengasah bakat-bakat yang ada. Dan adakalanya terpaksa bekerja lebih keras memberi peluang kepada anak-anak yang datang daripada kawasan pendalaman untuk bersama-sama mencapai kegemilangan akademik, supaya mereka tidak tersingkir dari arus perdana. Pepatah Melayu “ Mengasah belakang parang/atau Belakang parah jika diasah...” sudah menjadi amalan biasa di Universiti di Malaysia. Justeru peranan staf akademik tidak tertumpu sepenuhnya kepada penyelidikan untuk hasilkan kertas-kerja semata-mata. Tanyalah mana-mana staf akademik di Universiti Malaya berapa jam seminggu mereka terpaksa memberi kuliah dan/kelas bimbingan? Dengan sistem Semester yang cukup membebankan, staf akademik pada umumnya terlalu keletihan untuk melaksanakan penyelidikan berkualiti tinggi.(Sistem penggal adalah lebih baik dari aspek disiplin masa mendidik pelajar dan masa untuk pensyarah menjalankan penyelidikan)

Nobel

Seorang pemenang Anugerah Nobel Kimia yang melawat UM beberapa tahun yang lalu berkata dia hanya memberi 3 jam kuliah seminggu kepada pelajar pasca-ijazah. Dia langsung tidak mengajar pada tahap ijazah pertama jauh sekali pelajar diploma atau asasi Sains. Jadi tumpuannya, ialah penyelidikan perprofil tinggi untuk hasilkan keputusan canggih yang boleh diterbitkan dalam Jurnal berImpak Tinggi. Dan gajinya tidak bergantung pada skima yang ada ‘matinya’. Lebih banyak peruntukan kewangan dia dapat untuk lakukan penyelidikan, lebih banyak dia dibayar imbuhan. Malah dia tidak tahu berapa gaji staf akademik lain disebelah makmalnya. Semuanya berbeza. Malaysia belum mampu untuk memberi insentif begini, justeru mengapa terlalu menekan staf akademik ketahap yang begitu berat ? Satu aspek yang tidak pernah diambilkira dalam menilai Universiti di dunia ini ialah hasil sumber manusia, faktor graduan berkaliber. Graduan Universiti Malaya yang dihasilkan daripada Sistem Penggal adalah lebih berkaliber, lebih cemerlang, berketrampilan dan mempunyai keupayaan tinggi. Graduan hasilan sistem Semester mempunyai banyak kelemahan kerana mereka ibarat “ Jack of all trade but Master of none”.

Berapa ramai tokoh-tokoh cerdik pandai,menteri-menteri,ahli korporat,doktor dan ahli akademik yang telah dihasilkan oleh UM selama ini (sistem penggal)? Ini sebenarnya adalah Impak Tinggi yang tidak pernah diukur oleh mana-mana badan penilai Institusi Pengajian Tinggi di dunia. Inilah satu KEPINCANGAN dalam sistem penilain sedia ada. Sistem ini PINCANG, jadi mengapa kita terlalu taksub untuk terus mengikutnya seperti lembu dicucuk hidung ? Kita bebas untuk merangka sistem penilian yang lebih adil bergantung kepada keadaan dan kemampuan kita di Malaysia. Kita sudah Merdeka tetapi minda kita masih dijajah oleh mereka yang berpaksi ke Barat.

Negara seperti Amerika, UK dan Eropah telah mencapai taraf Negara maju . Justeru mereka tidak lagi kekurangan tenaga mahir seperti kita. Oleh yang demikian, mereka bolehlah memberi tumpuan kepada penyelidikan yang canggih-canggih yang boleh diterbitkan dalam Jurnal berimpak Tinggi. Malah mereka berkemampuan ‘membeli’ ahli akademik dari seluruh dunia dengan tawaran harga cukup lumayan untuk laksanakan penyelidikan di Institusi mereka. Tanyalah staf akademik di Universiti Singapura( antara terbaik di dunia) bagaimana kecewanya mereka mendapat layanan(dianak-tirikan dinegara sendiri) yang berbeza daripada staf akademik yang ‘dibeli’ semata-mata untuk naikkan imej Universiti ? Perlukah kita menari rentak yang sama ?

Saya sertakan beberapa petikan daripada satu kajian tentang Jurnal BerImpak Tinggi yang hanya mengambilkira Jurnal ISI sahaja seperti berikut :

On becoming a high impact journal in international business and management

Anne-Wil Harzing
Version January 2008

Accepted for European Journal of International Management, vol. 2/2Copyright © 2008 Anne-Wil Harzing. All rights reserved.

Prof. Anne-Wil Harzing Email: anne-wil@harzing.com
University of Melbourne Web: www.harzing.com
Department of Management
Faculty of Economics & Commerce
Parkville Campus
Melbourne, VIC 3010
Australia.

What is a high impact journal?

It should be the aim of any academic journal – or academic researcher for that matter – to make an impact. Although publishing high-quality papers is a noble aim in itself, if these papers do not have any impact, the activity would seem rather pointless. However, it is not easy to define impact or measure it objectively. Our first question should be “impact on whom?”: other academics, students, managers, or the public at large. Traditionally, many academics in management have been most concerned with the impact of their work on other academics, and this is certainly what seems to be most highly rewarded in many universities. Unfortunately, impact on practitioners and students is very difficult to quantify, although Puffer’s contribution provides many suggestions on how to facilitate knowledge transfer to practitioners as part of the mission of a scholarly practitioner journal. Therefore, this short editorial by necessity focuses on the more limited academic impact only, assuming that at least some of the high academic impact papers will also have an impact on practice.

How to measure academic impact?

In terms of academic impact, the traditional yardstick of journal impact has been Thomson ISI’s Journal Impact Factor (JIF). The JIF is calculated by dividing the number of citations to articles published in the journal in question in the previous two years by the number of articles published in that journal in the previous two years. Over the past decades, bibliometric researchers have identified many problems with the JIF (see Harzing & van der Wal, 2007a/b for a summary). Most of these centre on the overly short time frame of JIFs and ISI’s lack of comprehensive citation coverage. The former means that the JIF is really only appropriate in disciplines such as biochemistry and molecular biology that are characterised by a high number of citations and short publication lags (Cameron,2005). The latter refers to the lack of coverage of citations in books, conference and working papers as well as citations in journals not included in ISI; the lack of inclusion of journals in languages other than English in the ISI database; and the US bias in the journals included in the database.ISI’s lack ofcomprehensive journal coverage is particularly important in the field of InternationalBusiness/Management where only two journals are ISI listed (Journal of International BusinessStudies and Journal of World Business).In this editorial, we therefore use another data source(Google Scholar), which has been shown to have a more comprehensive coverage in this field(Harzing & van der Wal, 2008a). The analyses reported in this paper were conducted in September2007 using “Publish or Perish” (http://www.harzing.com/pop.htm).

.. Given these results, it would seem quite artificial to make a distinction between ISI-listed journals and non-ISI listed journals as many journals that are not ISI listed might actually have a higher impact on the field than journals that are ISI listed.

... The second lesson we can draw is that although an ISI ranking might be “nice-to-have”, it should not be considered to be the exclusive gold standard for journals. Several successful and long standing IB/IM journals – MIR is in its 48th volume, TIBR in its 50th volume – do not have an ISI ranking. Given EJIM’s focus on Europe as well as its mission as a bridge journal, it would make more sense to look towards Google Scholar citations as a broader measure of impact. Journals such as European Journal of Political Economy, European Management Journal, European Journal of Marketing and European Financial Management are not ISI listed, but do have a very respectable citation count in Google Scholar and one that is higher than that of many journals that are ISI listed(Harzing & van der Wal, 2008b).

Sudah jelas disini bahawa Thomson ISI’s Journal Impact Factor (JIF) adalah penilaian yang PINCANG dan TIDAK ADIL untuk diguna pakai oleh para akademik di UM,lebih-lebih lagi jika digunapakai untuk penilaian kenaikkan pangkat.

Para akademik di UM berkemampuan untuk beri cadangan lain sebagai kriteria untuk menilia universiti di Malaysia atau pun di Dunia. Kita boleh berikan ‘counter proposal’ kepada badan yang menilai Universiti.

Untuk KPI pun kita perlu nilai kembali supaya ianya lebih ADIL dan berperikemanusiaan. Contohnya untuk pensyarah baru di UM. Pada tahun pertama sepatutnya dia tidak perlu menerbitkan kertas kerja lagi. Memadailah dengan melaksanakan tugasan kuliah yang baru diberikan. Kemudian menulis cadangan penyelidikan untuk dapatkan peruntukan penyelidikan. Ini adalah kerana setiap pensyarah baru perlu diberi ruang berinovasi untuk jayakan penyelidikan baru meneroka yang belum diterokai...’beyond the frontier of knowledge’...bukan yang biasa untuk cepat-cepat hasilkan kertas yang akhirnya tiada impak, tidak berguna kepada masyarakat maupun Negara. Jika pensyarah berasaskan makmal, beliau perlu masa untuk dapatkan bekalan,rancang makmal, cari RA(bukan mudah nak dapat yang berkaliber daripada graduan sistem Semester sekarang yang lemah kerja makmal, maklumlah terlalu sibuk dengan ‘jack of all trade’). Tahun kedua bolehlah dia diharapkan mencuba menulis kertas kerja mungkin mulakan kertas persidangan dulu. Kemudian lengkapkan untuk jadi kertas-kerja untuk dihantar ke Jurnal selepas itu tak perlu Jurnal ISI lagi. Biarlah berperingkat dan terurus dan berdisiplin. Jika nak cepat mungkin orang lain yang tulis, hanya tumpang nama saja kerana nak capai KPI sahaja. Kita tidak perlu menipu diri sendiri.

Saya pernah bertanya seorang Profesor dari UK yang datang ke UM sebagai pemeriksa luar bagaimana KPI khususnya penilaian kertas kerja dilaksanakan di UK. Dia kata di sana setiap 3 atau 4 tahun sekali baru dinilai penerbitan kertas kerja setiap pensyarah bukan tiap-tiap tahun seperti di UM. Katanya adakalanya kita bernasib baik dapat keputusan yang banyak dan berpotensi jadi boleh diterbitkan tetapi bukan boleh dapat tiap-tiap tahun. Saya minta pendapat dia tentang pada masa itu Profesor grade C perlu terbitkan 5 kertas kerja setahun. Dia kata : That’s crazy !

We should lead and not be mislead in determining our future and the future of our nation.

Dengan penuh keinsafan dan kesedihan,


Kamaruddin MY
Jabatan Perubatan Molekul
Universiti Malaya.06 Jun 2010

Tanah Melayu hendak jadi apa?

Tanah Melayu ini akhirnya akan jadi apakah ia, saya pun tidak tahu. Media yang gila menyuntik hiburan dari budaya asing. Oknum politik yang menjadi parasit dan virus. Penonjolan minioriti yang berlebih-lebihan di mana-mana.

 Saya tidak dapat lihat penyatuan orang Melayu lagi tatkala ini. Kita sangat lemah kini. Kalau keadaan ini berterusan, percayalah orang Melayu akan jadi rakyat Palestin. Ramai pula orang-orang muda yang terpesona dengan berbagai idelogi ataupun terpengaruh dengannya sama ada sedar atau tidak sedar.  Liberal, sekuralisme dan gaya hidup asing memenuhi jiwa anak muda. Sttrategiknya ia menusuk kejiwa anak muda berpendidikan tinggi , Melayu Bandaran dan juga pinggiran. Selebihnya menjadi pengikut budaya popular tanpa dapat dikawal lagi.

Saya fikir, ramai antara kita sudah luput jati diri. Apakah jati diri  Melayu kalau tidak agamanya. Agama bukan sebahagiandaripada jati diri tetapi agama adalah teras jati diri itu sendiri. Sistem pendidikan yang teraba-raba dalam gelap amatlah mengecewakan kita semua-apakah manusia ini slah satu bahagian daripada peralatan dalam kilang tanpa jiwa taklif dan roh?  Kekuatan umat Melayu bukannya terletak kepada zahirnya tetapi batinnya-ruhaninya. Sebab itu umat Melayu tidak mempunyai banyak binaan fizikal seperti Candi Borodubur dan juga kota-kota lama. Tamadun Melayu adalah peradaban-berasal dari perkataan adab. Umat Melayu adalah umat yang lembut jiwanya kerana ia bukan sahaja dekat dengan alamiah malah juga sangat kuat menjadi hamba kepada Allah Yang Maha Esa sehingga penghayatan kehambaan itu terhimbau dalam segela hasil kesenian Melayu dan juga hasil tulisnya.

Hayatilah makna disebalik motif bunga tanjung dan juga hasil syair Hamzah Fansuri. Kerajaan Barus meruapakan kerajaan Islam tempat dimana lahirnya Hamzah Fansuri. Dilain kesempatan saya akan masukkan entri bagaimana rupa wajah Kerajaan Barus ini. Dalam keadaan kini uma Melayu perlu kembali kepada tradisinya dan meneliti kekuatan umat Melayu silam. Ulamak perlu kembali kepada hakikat agama bukan setakat jawatan dan menolak faham wahhabiah yang keliru. Kajian Tun Suzana juga menunjukkan betapa salasilah raja Melayu silam mempunyai pertalian dengan ahlul bait dalam pengertian yang sebenar bukan dalam konteks syiah.

Saya bukanlah anak muda yang terlalu baik namun demikian saya sedar kalau sedikit sahaja saya mahu merubah diri saya ke arah yang bertentangan dengan fitrah acapkali juga saya berasa sangat bersalah dan perlu kembali kepada teras yang menunjangi jiwa ini.

Inilah jalan yang sebenarnya. Tetapi berapa ramaikah yang sanggup menempuhnya?


Antara Perkataan Langka dari Hikayat Raja Pasai

HRP                      Makna
gedubung=sejenis kelewang pendek 
menjelis=cantik, molek
kelambir=kelapa
lepau=binaan tambahan pada istana/rumah
luluh lantak=hancur lebur
tiada berbagai=tiada bandingan

05 Jun 2010

Qaf 100 Atau Ayat Qaf

Ayat ini  merupakan suatu kombinasi ayat al Quran amalan para waliyullah. Dan apabila menyelak buku doa Pancaran Nur Doa dan Zikir Ahli Akhyar susunan Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al Maliki Al Hasani yang diterjemahkan ke edisi Bahasa Melayu oleh Syeikh Muhammad Fuad Kamaluddin Al-Maliki, Syeikh Fuad telah menyisipkan Qaf 100 ini dalam edisinya.

Sifu saya, Abg Din aka Tok Belagak pernah menyebutkan tentang Qaf 100 ini kepada saya. Menurut  tradisi kitab turath, setiap amalan wajarlah diambil secara berijazah daripada guru atau mursyid yang berhaq dan telah diamanahkan (dengan tahkik) bagi memastikan wayar persambungan amalan tidak terputus. Antara yang boleh memberikan ijazah ialah Syeikh Fuad. Ijazah pun ada dua jenis, ijazah umum, sepertimana memiliki buku doa tersebut dan dinyatakan oleh sipengijazahnya DAN ijazah Khusus iaitu secara bersuri. Bagi kategori pertama, amalan hanya bertujukan kepada yang umum sahaja seperti hendakkan keselamatan dan sentosa, manakala bagi jenis ijazah kedua iaitu digunakan untuk penyucian hati dan kerohanian wajiblah diambil secara bersuri.

Qaf 100

Al-Baqarah, Ayat 246
Ali Imran, Ayat 181
Al Nisa, Ayat 77
Al Maidah, Ayat 27
Al Maidah 112-114
Yunus 34-35
Hud 69-72
Al Ra'd  16
Toha  92-96
Al Muzammil 20

Diakhiri dengan DOA AYAT QAF

#Disebut sebagai Qaf 100 kerana ia merupakan kombinasi 10 Ayat  dimana setiap kumpulan ayat mempunyai 10 huruf Qaf, Maka jumlah huruf Qaf ialah 100 semuanya.

#Fadilat umum,

-pangkat, kedudukan
-menyampaikan hajat
-aman
-sihat

Cuba fahami maksud ayat qaf ini. Kita akan tahu betapa makna ayat ini bertepatan dengan

-isu Israel laknatullah alaih
-isu pertembungan wacana/pemikiran
-jawapan tuntas kpd jawapan keraguan menerima Islam sebagai suatu adden yang sempurna dalam kehidupan.

Cari, faham dan amal. Sesetengah daripada kita suka
-baca banyak buku
-dipandang banyak baca buku
-berbual tentang buku dan isinya

Namun agak jarang sekali saya menemui rakan saya yang saya kenali boleh bercakap spontan tentang maksud daripada Ayat Al Quran dan mempunyai ilham laduniyyah ketika berdepan dengan isu/masalah prolematika semasa. Inilah kesan sekuralisme sebenarnya dan kesan kecacatan qalbu.

Ada dua sahaja pilihan.

Sami' na wa ata' na.

ATAU

Sami''na wa asaina.

Bagi mereka yang terang dan celik qalbu adalah yang pertama dan menerima Allah dalam semua keadaan dan kerumitan, Tiada tersamar olehnya akan kebenaran kerana yang tersamar baginya kebenaran adalah kerana qalbunya kotor bukannya kebenaran yang kotor, ibarat cermin yang berkarat bukan wajah yang sempurna itu yang berkarat.