17 November 2008

Bahasa Perundangan

Bahasa Melayu sudah lama menjadi bahasa perundangan. Dalam khazanah kesusteraan tradisional Melayu, terdapat sejumlah naskah Melayu yang menerangkan tentang undang-undang. Tentu sekali undang-undang dalam naskah tersebut amat berbeza sekali dengan undang-undang common law yang digunapakai di negara Malaysia sekarang.

Dalam naskah tersebut diterangkan kuasa raja dan pembesar serta undang-undang berkaitan pentadbiran negara, undang-undang jenayah yang bercampur aduk dengan undang-undang tempatan(adat), Hinddu dan Islam, undang-undang awam termasuk dalamnya undang-undang tentang perkahwinan dan pewarisan dan adat istiadat yang biasanya diamalkan oleh raja dan pembesar.

Secara umumnya naskah undang-undang Melayu ini meliputi dua golongan iaitu undang-undang Adat Temenggung dan Undang-undang Adat Perpatih.

Dalam kumpulan undang-undang Temenggung, Hukum Kanun Melaka merupakan naskah undang-undang Melayu Melaka yang menjadi induk kepada kewujudan undang-undang Pahang dan Undang-undang Kedah.

Pada zaman terkemudian wujud pula naskah Thammarat Al-Mulhimmah yang mana undang-undang jinayat islam mendominasi.

Dalam undang-undang Adat Perpatih pula terdapat naskah Undang-undang Sungai Ujung, Undang-undang Adat dari Rembau, Undang-undang Sembilan Puluh Sembilan Negeri Perak, Undang-undang Minangkabau.

Taj al-Salatin dan Bustan al-Salatin merupakan karya ketatanegaraan yang berkait rapat dengan masyarakat Melayu.

Di Alam Melayu bahasanya Melayu
Di gubal undang-undang Melayu
Di Alam Melayu bahasanya Melayu
Di gubah peraturan masyarakat Melayu.

*Di lain waktu aku akan menerangkan dengan terperinci kandungan undang-undangMelayu ini dan membandingkannya dengan undang-undang common law warisan British yang Malaysia amalkan kini.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan