17 November 2008

Bahasa Melayu Adh Bahasa Dunia Timur

Bahasa Melayu sudah lama menjadi bahasa lingua franca khususnya sebagai bahasa perdagangan dan diplomatik.

Demikian banyak warkahd an surat perjanjian yang tertulis dalam bahasa Melayu dengan tulisan Jawi sama ada antara kerajaan Melayu dengan kerajaan bukan Melayu di Alam Melayu atau antara kerajaan di Alam Melayu dengan kerajaan atau pihak lain di luar Alam Melayu, misalnya dengan Kerajaan China dan kuasa-kuasa Barat. Warkah dan perjanjian tersebut banyak tersimpan di perpustakaan negara asing seperti di Paris, London dan Leiden yang menjadi rujukan ilmiah sarjana asing dan setempat.

Amat mengkagumkan apabila dua orang Belanda iaitu Van Linschotten dan Francis Valentijn melakukan pemerhatian terhadap keunggulan bahasa Melayu sebagai bahasa tamadun tinggi suatu ketika dahulu.

Van Linschotten menyatakan bahawa bahasa Melayu bukan sahaja amat megah dan harum namanya di merata dunia tetapi dianggap sebagai BAHASA YANG PALING DIHORMATI ANTARA BANGSA-BANGSA DI SEBELAH TIMUR DAN BELIAU MELIHAT BAHAWA SESEORANG YANG TIDAK TAHU ATAU TIDAK FASIH BERBAHASA MELAYU DI KEPULAUAN MELAYU DAPATLAH DI BANDINGKAN DENGAN ORANG YANG TIDAK TAHU DENGAN BAHASA PERANCHIS DI NEGERI BELANDA PADA ZAMAN ITU.

Francis Valentijn yang banyak sekali menulis hal ehwal tentang Kepulauan Melayu pada awal abad ke-18 mencatat kenyataan berikut pada bukunya:

BAHASA MEREKA, IAITU BAHASA MELAYU BUKAN SAHAJA DI TUTURKAN DI DAERAH PINGGIR LAUT, TETAPI JUGA DI TUTURKAN DAN DIGUNAKAN DI SELURUH KEPULAUAN MELAYU DAN SEGALA DI NEGERI-NEGERI SEBELAH TIMUR, SEBAGAI SUATU BAHASA YANG DIFAHAMI DI MANA-MANA SAHAJA OLEH SETIAP ORANG, DAN KEDUDUKAN BAHASA MELAYU ITU TIDAK UBAH SEPERTI KEDUDUKAN BAHASA PERANCHIS ATAU BAHASA LATIN DI EROPAH , ATAU SEBAGAI BAHASA LINGUA FRANCA DI ITALI DAN LEVANT. SUNGGUH LUAS TERSEBARNYA BAHASA MELAYU INI SEHINGGA KALAU KITA MEMAHAMINYA TIDAKLAH MUNGKIN KITA AKAN KEHILANGAN JEJAK , KERANA BAHASA ITU BUKAN SAHAJA DIFAHAMI DI PARSI BAHKAN TERLEBIH JAUH DARI NEGERI ITU, DAN DI SEBELAH TIMURNYA HINGGA KEPULAUAN FILIPINA.

Demikianlah betepa hebatnya bahasa Melayu kita suatu ketika dahulu. Bahasa Melayu sejak 700 ratus tahun lampau telah menjadi usnur penting dalam pembinaan tamadun bangsa bagi seluruh umat di Alam Melayu. Bahasa Melayu digunakan dengan meluas bukan sahaja oleh orang Melayu bahkan oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Tarafnya tidak semata-mata dianggap bahasa setempat malah bahasa negara dan bahasa ntarabangsa kerana bahasa Melayu digunakan oleh pelbagai bangsa dari luar Alam Melayu termasuk dari Eropah.

Kemerosotan bahasa Melayu seiring merosotnya tamadun Melau terutama apabila Alam Melayu dijajah oleh kuasa asing. Namun setelah merdeka kita orang-orang Melayu telah berjaya memegang kerajaan dan memerintah dengan bebas dan makmur, usaha telah dibuat untuk membangunkan semula bahasa Melayu kita ini. Usaha-usaha itu nampaknya berjalan lancar pada awalnya melalui perlaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan, Perlembagaan Persekutuan, Kebudayaan Kebangsaan namun Kabinet era Mahathir tiba-tiba mencantas pertumbuhan dan usaha bahasa Melayu untuk dijadikan bahasa ilmu .

Inilah bahananya, apabila orang politik membuat keputusan tentang pembinaan generasi dan tamadun bangsa mereka berfikir melulu dan secara singkat. Tunggulah saat dan ketikanya bahasa Melayu hanya layak jadi bahasa pasar, bahasa carutan, bahasa makian, bahasa pelacuran, bahasa perlecehan, bahasa rendah dan hina apabila usaha untuk membina bahasa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dicantas dan dirobek semahu-mahunya.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan