18 Jun 2008

Memahami Hakikat Bahasa

Ada orang merasa hairan apakah gunanya menjadi PECINTA BAHASA...apakah gunanya menjadi fanatik terhadap bahasa....
tak mengapa biarlah bahasa apapun kita membina tamadun peradaban kita...
kita ikut sahaja ARUS dunia kita ikut..kita mau maju...maka disini nyatalah kau tidak memahami hakikat bahasa....

Baiklah...aku memerikan di bawah ini suatu konsep bahasa yang harus kita faham dalam bahasa termudah...
konsep bahasa yang difahami oleh orang kafir atau ahli linguistik barat Inggeris dengan konsep bahasa yang diterangkan oleh Prof Dr Sanat Mat Nasir...cendikiawan Melayu kita....

_____________________

Memahami Konsep Bahasa

Dalam takrifan yang mudah bahasa diertikan dgn lambang dan juga analogi...

Ahli lingusitsik barat secara umumnnya mengatakan bhasa ialah lambang yang bersifat arbtrari yakni bersifat dengan sewenang-wenangnya....Misal kata aku kata kepada kau...F*ck...ia tidak salah dalam sistem bahasa Inggeris..tambahan dengan pemikiran goongan liberal....

Pendek kata bahasa sebagai arbitratri yakni bersifat seweng-wenangnya itu DITOLAK OLEH PROF DR SANAT.

Bahasa ADA PENCIPTANYA. Yang dimaksudkan arbitrari itu antara lain ialah BAHASA ITU TIADA PENCIPTANYA.

Jadi fahamkah?

AHLI LINGUSITIK INGGERIS BERKATA BAHASA ITU TIADA PENCIPTANYA. IKUT SUKA KAULAH....

NAMUN AHLI LINGUISITIK MELAYU-ISLAM IAITU PROF DR SANAT MENOLAK HUJAH ITU DAN MENGATAKAN BAHASA ITU MEMPUNYAI PENCIPTANYA YAKNI ALLAH TA'ALA.

Asal Usul Bahasa

Jika ikut ALB(Ahli Linguistik barat) bahasa ialah arbitrari tetapi dalam Islam bahasa ialah anugerah Allah sepertimana yang diajar kepada Adam akan nama-nama benda.

Fungsi Bahasa

Apakah gunanya bahasa ini?Untuk dapat kerja sahajakah? Bahasa bertujuan menjadikan manusia itu lebih baik dan digunakans ebagai salah satu dakwah ke arah kebaikan. Tak kiralah dakwah itu apa isunya. Pos aku ni pun dah kira suatu dakwah juga bagi menerangkan sesuatu perkara yang kalian mesti tahu tentang bahasa.

Dari segi morfem tak payahlah aku sentuh. Nanti kalian kepeningan pula. Pendek kata seperti mana diajar di sekolah.

Apakah Itu Bahasa?

Bahasa ialah makhluk. Dan makhluk itu adalah kuat.BAhasa itu bersifat binari iaitu diantara iaitu hubungan antara Kaliq dan makhluk. Makhluk dan bukan makhluk itu pasangan yang ada kebinariannya.

Konsep Khaliq yakni makhluk itu penting dan ia tdiak terdapat dalam buku TATABAHASA DEWAN. Iaitu sepertimana ita guna pakai sekarang inilah.

Ini pandangan Prof Dr Sanat selaku cendikiawan Melayu dan Islam.

Pr Dr Sanat beri contoh. Dalam tabahasa dewan terdapat penggolongan jenis Kata Nama dan Kata Nama Khas

Dalam TD mereka ni mengkelaskan Allah sebagai Kata Nama Khas. Kata Nama Khas tidak boleh disamakan dengan ALlah. Allah tidka dapat disamakan dengan kategori yang terdapat dalam TD.

Konsep bahasa disini mesti ada skema bagi membezakan antara Khaliq dan makhluk.

Ada 2 konsep Khaliq Makhluk amat penting dalam penggolongan kata dan merupakan syahadah.
Pendek kata apabila kita mengenal bahasa kita mengenal Tuhan kita.

Khaliq ialah pencipta. Dan yang dicipta ialah Mahluk juga merupakan anugerah Allah.

Bahasa Arab adalah Bahasa Allah dan bahasa Al quran.

Namun Allah dengan kuasa dan kehendaknya menciptakan berbagai-bagai jenis bahasa atas dunia ini.

Sebelum aku menerangkan dengan lebih lanjut apa guna kita mesti pertahankan perkembangkan bahasa Melayu menjadi bahasa Ilmu dan bahasa tamadun bangsa Malaysia..


mengapa bukan bahasa Inggeris atau bahasa Arab sekalipun....kita jelajahi dulu satu persatu..baca dengan teliti..nescaya kalian mendapat sesuatu yang baharu nanti..insya ALlah.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan