18 Jun 2008

Memahami Hakikat Bahasa 2Seorang Ahli linguistik barat terkemuka Inggeris bernama F De Saussure (1857-1913) dalam bukunya "Head Linguistik Modern" mengatakan

"menolak bahasa sebagai arbitratri itu bermakna menolak linguistik."
Menurut Saussure lagi bahasa itu adalah arbitratri dan ia tiada kaitan dengan sebarang agama.

Sauusure seorang yang tidak beragam dan mungkin dia mengalami pengalaman yang pahit dalam beragama.

Bukan sahaja Saussure malah banyak lagi aliran pemikiran Inggeris/barat yang jadi silibus pengajaran bahasa tinggi mereka...antara

>Bahasa adalah ilmu sains...yang merupakan pemikiran yang pincang ...Ilmu ialah heuristik yakni berdasarkan usaha/pengalaman Generatif )brain-generated nerves=ada kuasa otak untuk melakukan sesuatu.

>Bahasa merupakan tranformasi generatif yakni rajah pohon semata-mata. Ini juga salah..kerana bahasa adalah lebih jauh menjangkau daripada itu...bahasa bukans etakat kau belajar tatabahasa sahaja...ia lebih jauh fungsinya..ni akan dibicarakan sebentar lagi...

>Dalam dunia wujud pemikiran Mind is Autonomy=yakni Akal manusia adalah segala-galanya. MAka wujud beberapa liran antaranya ALIRAN SYAITAN.

Syaitan membinasakan manusia dengan membisikkan suatu kefahaman bahawa akal ialah segala-galanya dan melihat agama ialah sebagai sesuatu yang tiada kaitan dengan bahasa...

ALIRAN BERIMAN pula bahasa mempunyai kaitan dengan agama dan jadi medium berbahasa dengan Tuhan..ini akan disentuh sekejap lagi...

ALIRAN SYAITAN yakni yang mengatakan otak atau akal adalahs egala-galanya adalah golongan yang melihat agama sebagai musuh.
Noam Chomsky seorang Yahudi yang dianggap Bapa Lingusitik Moden mengatakan

"language is the image of the mind"

Yakni bermaksud bahasa ialah cerminan minda...

Bagi Pr DR Sanat pula

"language ia the mirror of the heart"

Bahasa adalah cerminan hati...

Malangnya orang Melayau LEMAH PEMIKIRANNYA...

Sesungguhnya HATI mesti dibina dahulu...daripada HATI barulah AKAL dan ia membentuk perlakuan FIZIKAL yang baik...inilah bentuk pemikiran terbaik...

HATI yang dimaksudkan dengan pembinaan bahasa ialahhatis ebagai tempat menerima hidayah, nur, cahaya=iaitu sevara analogi hati mempunyai "roaming power"

Dalam Surah Al Fatihah bukankah sering kita membaca

"In dinas siratal mustaqim"

Tunjukilah daku jalan yang lurus....yang emndapat hidayah Mu...

Tidak boleh berdasarkan otak/akal semata-mata untuk berbahasa dan berilmu kerana berbhasa itu juga jalan ke arah menerima hidayah Allah asas memohon mendapat ilmu dari Allah.

Justeru ia amat bertentangan dengan KONEP BAHASA ITU ADALAH ARBITRARI IAITU BAHASA BERSIFAT SEWENANG-WENANGNYA...

Bagi pendapat Prof Dr Sanat menganggap bahasa sebagai arbitrari seperti mana yang ditulis dalam TD dan terungkap dalam konsep bahasa linguistik Inggeris boleh menyebabkan AKIDAH TERJEJAS...

Jadi apakah konsep bahasa kalau bukan arbitrari..

Untuk makluman kalian pemahaman bahasa adalah arbitrari merupakan BUKANLAH BERSIFAT falsafah semata-mata tetapi ia adalah suatu yang diterapkan dengan meluas dalam bahasa Inggeris...dan juga bahasa Melayu....

Dalam BM juga terdapat mazhabnya..ada yang bermazhabkan bahasa adh arbitarri..

Maka Prof Sanat sebagai cendikiawan Melayu-Muslim menjelaskan kepada kita bahasa bukan arbitrari tetapi bahasa adalah FITRAH...


Tiada ulasan:

Catat Ulasan