30 Ogos 2010

Bersumpah Dengan Syaitan

Petikan di bawah merupakan novel yang diterbitkan oleh Mulya Enterprises hasil karya Tok Awang Ngah. Dalam karya tersebut TAN memperlihatkan beberapa doa, ayat Al Quran, Asma Allah yang digunakan dalam mendepani segala gangguan. TAN juga bersikap terbuka apabila memasukkan sekelian doa daripada watak-watak lainnya juga. Terdapat juga jampi mantera yang turut dirakamkannya namun unsur jampi mentera bukanlah dominan dan seringkali meletakkan kedudukan jampi mentera tersebut tidak berupaya mendepani gangguan. Untuk lebih jelas sila rujuk novel tersebut.1. “Eh, siapa yang tak kenal Cik Minah, ‘’katanya lantas menekan ibu jari kaki ke tanah, dengan enjin motorsikal yang tidak dimatikannya. Apabila dia mengisarkan tumit sambil membacakan doa : Bismillahi masya-Allah layasuqul hairu illallah, Bismillahi masya-Allah layasriful su-i illallah, Bismillahi masya-Allah makana min-nikmatin faminallah Bismillahi masya-Allah layai bilhasnati illallah, Bismillahi masya-Allah lahaula wala qauwata illa-billah. (ms 7)2. “ Eh, Cik Minah nak ke mana?” sengaja Haji Mosli mengusiknya dan terus membacakan: Qul-many yunajjikum minzulumatil barriwalbahri tad’ unahu tadharru ‘auhufyatan la-in anjana min hazihi lanaku nan-na minasy syahirin. (ms 7)3. Setelah Aki Tajan menurunkan semula tangannya saya meletakkan tapak tangan ke dadanya lantas membacakan: Wa-indahu mafati-hulghaibi laya’lamuha illahuwa waya’lamu mafilbarri walbahri, wamatasqutumin waraqatin illaya’ lamuha wala habbatin fi-zulumatil ardhi wala ratbin wala yabirin illa fi-kitabin mubin. (ms 19)4. Setelah keadaan lelaki hodoh itu berdegil, Ulung Mail lantas membacakan doa: Kaf ha ya a’in, sad, ha mim a’in sim kaf, Ya kafi ya syafi ya mu’afi, in-nahu minas Sulaiman wa-innahu Bismillahhir pRahmannir Rahim. Kemudian dia menggenggam pasir terus dilontantarkan ke arah perdu pokok leban itu. (ms 31)5. Di tengah asap dan bau hangit itu, Ulung Mail menyeru “ Assalamualaikum datuk petala guru, sehabis-habis sampai ke mambang, engkau bertiga saudara, berempat bersama aku, aku menyuruh aku menyeraya, lindungkan aku daripada puaka kayu leban ini. (ms 33)6. Sambil menekankan lada hitam itu ke ibu jari kaki Marliah, dia memejamkan mata membacakan jampi serapah: Songsang tapak songsang hati jantung engkau, Patah sendi patah layang patah alih-alih, ambil besi petuaaan pemarak hati jantung hempedu rawan engkau, dating terlentang pulang kau menangkup, junjung lama engkau balik, aku tahu asal engkau jadi, orang berlaki, tujuh asal kau jadi, kabulkan aku menangkal Marilah terkena pelesit, berkat Laillahha illallah, hu...(ms 64)7. “Lepaskan dia Ngah Endut, biar dia rasakan ayat-ayat Allah,” ujar Mat Deh menyuruh Ngah Endut berundur. Kemudian dia membacakan: Alif Lam Mim Sad, Kaf Ha Ya A’in Sad, Ha Mim A’in Sim Kaf, Uskun aiyuhalwaji’ billazi, inyayasyayuskinir riha fayazlalna rawakida ‘ala zahrihi, in-na fi-zalika la-ayatinlalikulli sabbarin syakur. (ms 77)8. Perempuan tua yang terputus badannya itu tidak mengangkat muka mahu memandang Mat Deh di sebalik kilauan cahaya tersebut. Kemudian Mat Deh terus membacakan: Huwallahhullazi lailala illahuwa ‘alimul ghaibi wasy-syahadati huwarrahmannur rahim, tiba-tiba bumi bergoncang menyebabkan perempuan tua kurus yang badan terputus dua terlampung bagaikan beras ditampi di dalam nyiru. Dia semakin takut hingga terkial-kial mahu melarikan diri. (ms 78)9. Disebabkan saya tidak mahu melayani perempuan muda yang melekat pada dinding itu terus saya bacakan doa : Wa’-indahu mafatihul ghaibi laya’lamuha illa-hu-wa, waya’lamu mafil barri walahri, wama tasqutu minwaraqatin illa ya’ lamuha wala habbatin fi-zulumatil ‘ardhi walaratbinwwalaya birin illa fi-kitabin mubin. (ms 99)10. Setelah keadaannya terlekat di situ tidak dapat melepaskan diri saya terus mengisar tapak tangan dengan membcakan: Huwallazi yuri-kumul barqa khau-fanw watama ‘anw wayunsyi us-sahabas thiqala, dan diulangi tiga kali menyebabkan perempuan muda itu meronta-ronta mahu lepeskan diri.(ms 100)11. Ulung Mahadar berdiri di muka pintu dengan mendepang tangan lantas membacakan doa : In-nahu minas Sulaimanni wa-in-nahu bismillahhirRahmaniir Rahim, dan di ulangi tujuh kali. Kemudian dihembuskannya di tengah kegelapan malam bersama deru angin yang bergetar.(ms 116)12. Lama dia menunggu dengan tabah di muka pintu serambi, barulah Ulung Mahadar mengisar tapak tangannya dan membacakan doa : Ya Allah-hu Ya Rahman Ya Rahim, Ya Hayyun Ya Qayyum, Ya Zal-jalal wal-ikram, Ya ahlat taqwa wa-ahlal mughfirati, ya zikriz zakirina, tub ‘a laiya taubatan nasohan wazidni bifadli rahmatika nurau wa-wudhuhan ya arhamar rahimin, dan diulangi limakali (ms116)13. Tetapi Ulung Mahadar bukan sekadar berdiri memerhati kegelapan malam. Dia semakin yakin dengan kemampuannya. Perlahan-lahan dia mendepangkan semula tangan, lantas membacakan : Yu-hibbu nahum kahubillahi, wallazi-na a-manu asyaddu hubban lillahi, zui-yina linnasi hubbusy syahawati minnan nisa-i walbanina wal-qunatiril muqhantha-rah (ms117)14. “ Kalau Allah nak melakukan, jangan kata manusia berkepala anjing, lebih daripada itu pun boleh,” lantas Lebai Minin mengingatkan apakah lelaki muda berjubah putih itu terkeil-kebil mata. Kemudian perlahan dia menyebut ayat 59 daripada surat al-Anaam: Wa-‘indahu mafa-tihul ghaibi laya’la muha illa-huwa, wa-ya’lamu mafibarri walbahri, wama tas-qutu minw waraqa-tin illa ya’lamuha wala habbatin zulu-matil ardhi walara-tbinw walaya birin illa-fi kitabin mubin. (ms137)15. Lama mereka terdiam barulah lelaki muda berjubah putih itu bersuara lembut menuturkan : Qulmany yunajji-kum min zulumatil barri-walbahri tad’unahu tadharru ‘anw wakhufyatan la-‘in anjana min hazihi lanaku nanna minasy syakirin (ms 138)16. Ditengah kegelapan itu Ulung Mahadar membacakan : Hasbiallahhu la-ilaha-illahuwa ‘alaihi tawakkaltu wahuwarabbul ‘arsyil ‘azim, di ulanginya tiga kali.(ms 156)17. Ulung Mahadar lantas berdoa: Qul-man rabbus sama-wati wal’ardh, quli-llahhu qul apat-tahaz tum-min du-nihi auliya-a layam-likun li-anfusihim naf’anw waladharra, qul-hal yastawil ‘amya walbasiru, am-hal tastawiz zu-lumatu wan-nur, am ja’alu lillahhi syu-raka-a khalaqu ka-khalaihi fatasabahal khalaqu ‘alaihim, qulillahhu khaliqu kulli syai-inw wahu-wal wahidul-qahar (ms 156)Tiada ulasan:

Catat Ulasan