30 Oktober 2008

Berbagai Keistimewaan Yang Keluar drp Nur, Matahati dan Hati Org2 Makrifat

Berkata Ibnu Athaillah al-Iskandari:

"Nur itu adalah dapat membukakan rahsia-rahsia kasyaf, dan mata hati itu pula boleh menyingkap hikmah-hikmah dan hati itu pula mampu mengadap dan membatalkan"

1. Apabila Nur Ilahi dilimpahkan ke dalam hati, bererti Allah telah melimpahkan hati kita dgn ilmu ladunni yakni ilmu yang terus dari sisi Allah. Dgn demikian terbukalah kepada kita pengertian-pengertian yang halus dan tersembunyi dari makhluk Allah. Misalnya apabila ilmu itu telah dilimpahkan oleh Allah dalam dada kita maka terbukalah hati kita untuk melihat hal-hal bersifat taat dan ketaatan kepada Allah.

Selian itu terbukalah hati kita dalam menentapkan kekejiand an keburukan bagi segala macam maksiat dan kederhakaan. Pendek kata hati kita selalu tepat melihat dan menetapkan sesuatu pada hakikatnya. Sesuatu bersifat taat kita tetap melihatnya sebagai kebaikan manakala sesuatu bersifat maksiat tetap kita melihatnya sebagai keji.

Demikianlah apabila Allah telah melimpahkan Nur Nya yakni ilmu ladunni dalam hati kita.

1."Al-Bashiirah" bermaksud penglihatan hati atau matahati. Apabila hati kita tidka buta dan celik atau bashiirah maka teranglah sesuatu yang dilihatnya dna ia adalah benar maka baharulah matahati dapat melihat hikmah-hikmah segala sesuatu.

Matahati juga dapat melihat hikmah-hikmah dan hakikat segala sesuatu, jika hati kita mendapat cahaya Anwar yakni cahaya-cahaya keTuhanan berupa ilmu-ilmu secara langsung dilimpahkan oleh Allah ke dalam hati, apabila hati dapat melihat kebaikan sesuatu, maka mengadaplah hati kepadaNya dan diperintahkanlah anggota-anggota zahirnya untuk melaksanakannya.

Namun jika sebaliknya hatinya akan membelakanginya yakni tidak mengamalkannya. Maka patuhlah semua anggota zahir menurut kata hati.

Hal ini boleh terjadi jika penglihatan matahati itu benar dan tepat disebabkan Al-Anwar telah memenuhi hati dengan sempurna walaupun kesempurnaannya bersifat relatif, melihat kepada tinggi rendah martabat seeorang menurut penilaian Allah. Tentulah dalam keadaan ini akan berbeza Al Anwar dalam hati para Nabi, Al Anwar dalam hati para sahabat, Al Anwar dalam hati para muslim biasa seperti kita.

Jika Al Anwar tidka ada di hati atau masih kurang maka kesan kepada penglihatan matahati selalunya tidka betul dan tidak tepat kerana hatinya mengadap sesuatu yang hakikatnya tidka baik dan membelakangi sesuatu pada hakikatnya adalah baik. Hati kala itu laksana orang buta yang teraba-raba.

3. Hati yang dipenuhi dgn Al Anwar penglihatan matahatinya waktu itu adalah tepat maka timbullah keyakinan dalam berbagai-bagai peringkat sesuai dgn nur mengikut ukuran kesempurnaan yang dilimpahkan Allah Ta'ala dalam hatinya. Hal ini sepertimana Firman Allah dalam Surah Az-Zumar Ayat 22:

Apakah orang yang dibukakan Allah hatinya menerima tuntutan Islam maka orang itu mendapat cahaya tuhanNya. Nasib malang bagi orang yang kasar hatinya untuk mengingati Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Surah Al-An am Ayat 125-127

"Maka barangsiapa yang hendak diberi petunjuk oleh Allah, nescaya dibukakanNya hati orang itu terhadap Islam. Dan barangsiapa yang hendak disesatkan Allah maka dijadikan dadanya sesak dan sempit seperti orang yang mahu naik ke langit. Begitulah Allah menetapkan kekejian kepada orang yang derhaka. Dan inilah jalan Tuhanmu yakni Islam yang betul dan lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu beringat insaf. Bagi merekalah Syurga Darus Salam yang aman sejehtera di sisi Allah dan Dialah Penolong mereka, disebabkan amal-amal yang baik yang mereka lakukan."

Tiada ulasan:

Catat Ulasan